1. Работа в Германия за болногледачи >
  2. Актуални новини >
  3. Преодоляване на културните различия за ефективен диалог с хората, за които се грижим

Преодоляване на културните различия за ефективен диалог с хората, за които се грижим

26-05-2019
 

В XXI век е често срещано явление хора от по-слабо развити икономически страни като България да предпочетат да станат социални асистенти в Германия и да полагат грижи за възрастни и болни хора.

Това е дълбоко хуманно решение, което създава безброй ползи – опознаване на нова културна среда, пребиваване в по-развита финансово страна, изучаване на нов език, преодоляване на културни и езикови бариери, подобряване на финансовия статус и т.н.

Позитивите от подобен избор на работа са наистина безбройни. Затова, ако сте решили да бъдете социални асистенти, не трябва да се отказвате поради страх от езиковите и културните бариери.

За хората, работещи като социални асистенти, е важно да могат да четат и да говорят на немски език.

Фирмите, които предлагат работа на позиция болногледач, предварително изпращат своите бъдещи служители на езикови курсове за усвояване на основните фрази, реплики и изречения, които ще бъдат необходими в ежедневната комуникация.

Разбира се, желателно е бъдещите социални асистенти да си закупят и разговорник, защото той допълнително ще им съдейства в преодоляването на чуждия език и ще помогне за постигане на по-бърза езикова адаптация към новата социална среда.

Немският език е с по-специфична граматика, има наличие на падежи, но той е много лесен по отношение на четенето, защото думите се произнасят по същия начин, по който са написани, за разлика от английския език. Това до голяма степен улеснява процеса на неговото изучаване.

За хората, работещи като социални асистенти, е важно да могат да четат и да говорят на този език. Разбира се, писменото владеене на езика също е важно, но не е задължително.

Ходенето на специализирани курсове по немски за болногледачи със специални учебници ще улесни процеса на усвояване на езика и ще се постигне забележителна ефективност за кратък период от време. Затова езиковите бариери между българския и немския език ще бъдат стопени, както парчетата лед се топят при наличието на слънчевите лъчи.

Някои немски нрави и порядки са коренно различни от българските, но това не трябва да ви безпокои.

Що се отнася до бариерите в културно отношение, немската култура съблюдава по-висока дистанцираност. Тя е индивидуалистична и е по-различна от българската култура, която се характеризира като колективистична.

Някои немски нрави и порядки са коренно различни от българските, но това не трябва да ви безпокои. Фирмите, които набират социални асистенти, правят предварителни тренинги с цел да се преодолее именно този културен шок.

И все пак, не забравяйте, че Германия и България са страни, разположени в Европа. Климатът е сходен, дори и магазините са подобни, защото и двете страни сме членки на Европейския съюз, което ни дава възможност за досег до общ европейски пазар, стоки и услуги.

Хората, които са болни от деменция, са изключително раними душевно.

Те проявяват свръхчувствителност, особено когато осъзнават невъзможността си да се справят сами. Възможно е да проявят грубост и агресия, но това не е резултат от лош нрав или възпитание, а експлицитно проявление на тяхното душевно отчаяние, понижено самочувствие и усещане за безполезност. Затова трябва да ги подкрепяме и да ги хвалим дори и за най-малкото нещо, което са успели да направят, за да им върнем вярата в собствените сили.

Започването на работа като социален асистент в Германия е едно рационално решение.

Започването на работа като социален асистент в Германия е едно рационално решение, а усвояването на немския език и посещението на тренинги с цел опознаване на немската култура, са стъпките, с помощта на които да бъдем ефективни, започвайки работа в немско семейство и да съумеем да изградим връзки на доверие, позитивен и градивен диалог с хората, които се грижим.

Неимоверно това ще окаже положително влияние на цялостната ни работа и ще създаде бърза и ефективна комуникация с тези, за които ще полагаме грижи.

 

Работете като болногледач в Германия!

  • Сигурна и легална работа в Германия
  • Високи доходи и индивидуални бонуси
  • БЕЗПЛАТНИ езикови и медицински обучения
  • Пълно поемане на разходите за транспорт, храна и настаняване
  • 24/7 контакт с Promedica24
  • Бързо заминаване

Набираме болногледачи от цяла България!

Поръчване на разговор »

Оставете данни за контакт и ние ще Ви се обадим!

Fields with * are required
пример: 899 123 456

Нясно съм, че предоставянето на моите лични данни е доброволно, както и че отказът ми да предоставя личните си данни ще доведе до невъзможност за разглеждане кандидатурата ми за работа.
Информиран/а съм, че личните ми данни могат да бъдат предоставяни към други дружества от групата на Промедика. Запознат/а съм, че данните ми ще бъдат предоставяни към САЩ, където са доставчиците на ИТ услуги за групата на Промедика, като в този случай трансферите ще се извършват по основание стандартните договорни клаузи на Европейската комисия.
Уведомен/а съм, че имам право по всяко време да оттегля своето съгласие, като изпратя имейл на адрес dataprotection@promedica24.bg , както и че оттеглянетео на моето съгласие няма да засегне законосъобразността на обработването, осъществено преди оттеглянето му. [още]
Запознат/а съм с правото на достъп до личните ми данни, с правата си да поискам тяхното коригиране, заличаване или да възразя срещу тяхното обработване на посочения адрес на Дружеството.
Информиран/а съм, че мога да се свържа с длъжностното лице по защита на данните на Дружеството чрез изпращане на имейл до dataprotection@promedica24.bg , както и че имам право да подам оплакване относно обработването на личните ми данни от Дружеството до Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров“ №2.
Информацията, предоставена от мен с настоящата форма, е актуална, изчерпателна и отразява моите реални знания и умения.
[Крия] Политика за поверителност

Представени оферти за работа

Болногледачи на стари хора плюс помощ в домакинството, Инголщат

Дата на заминаване: 2021-12-07

Продължителност на престоя: 1 месец

Локализация: Инголщат, Германия

Езикови познания: не

детайли

Работа за болногледач на възрастни хора, Дуисбург

Дата на заминаване: 2021-12-06

Продължителност на престоя: 3 месеца

Локализация: Дуисбург, Германия

Езикови познания: не

детайли

Работа за болногледач на възрастни хора, Гьотинген

Дата на заминаване: 2021-12-06

Продължителност на престоя: 3 месеца

Локализация: Гьотинген, Германия

Езикови познания: основни

детайли