Важни телефонни номера
Телефон за контакт за болногледачи

На този телефон можете да се обаждате по следните въпроси:

 • изчисляване на възнаграждението, правила за изчисляване, получени банкови преводи
 • удължаване на приключващ договор, въпроси, отнасящи се за сключен договор
 • съобщаване и потвърждаване на готовност за заминаване или връщане при предишен пациент
 • промяна на данните за контакт – напр. телефонен номер или адрес за кореспонденция
 • удостоверение за доходите/удостоверение за работа
 • потвърждение на осигуряването, RMUA, вписване на членове на семейството за осигуряване, допълнителна застраховка за пътуване
 • информация за полученото предложение за заминаване
 • информация за здравословното състояние на пациента, условия за работа на място
 • необходимост за ползване на лекарска помощ на територията на Германия
 • получена кореспонденция по време на престоя на територията на Германия
 • други важни теми, свързани с извършването на услуги на територията на Германия

Болногледачите, пребиваващи на територията на Германия, могат да се обаждат в нашия офис във Варшава на номер 0201 61 61 61 51, без това да е свързано с разходи за международен разговор за клиента. Цената на такъв разговор е същата, каквато е цената за местен разговор на територията на Германия.

Алармен телефон на Promedica24

мобилен телефон само за съобщаване за спешни алармени ситуации, включен извън работното време на офиса, т.е. след 17.00.

Телефони

 • Полиция / POLIZEI IN DEUTSCHLAND – 110
 • Пожарна команда / NOTRUF/FEUERWHER IN DEUTSCHLAND – 112
 • Бърза помощ / RETTUNGSDIENST RUFEN – 112

Обаждайки се на номер 112, вие се свързвате с Център за спешни повиквания, който насочва разговора в зависимост от ситуацията към полицията, пожарната или бърза помощ.

Когато звъните на спешните номера, трябва да имате подготвена следната информация:

 • град
 • улица
 • номер на сградата и апартамента
 • име и фамилия на пациента

Не забравяйте, че разговорът трябва да бъде приключен от служителя на центъра за спешни повиквания – не го прекъсвайте по-рано.
Кандидатствай за работа

Свържете се с нас и ние ще намерим работа за Вас и ще Ви подготвим за нея
Наясно съм, че предоставянето на моите лични данни е доброволно, както и че отказът ми да предоставя личните си данни ще доведе до невъзможност за разглеждане кандидатурата ми за работа + виж още