Видео справочник

Богат компендиум от практически знания, които представяме под формата на обучителни видеоклипове за по-лесно разбиране. Стъпка по стъпка обясняваме как да се грижим за възрастните хора.