Миене на зъбите на човек в съзнание, но несамостоятелен

17 февруари 2022 Редактор на Promedica24
Рейтинг на статията

В този филм решихме да представим техниката за миене на зъбите, като за пример ни послужи хронично болен, в съзнание, но лежащо болен и с ограничена подвижност.

Също така си струва да прочетете: