Безплатен Наръчник

Наръчникът за болногледачи е създаден въз основа на препоръки и наблюдения на опитни социални асистенти от Promedica24 и на експерти от областта на гериатрията в отговор на въпроси и притеснения на социалните асистенти, възникнали по време на
ежедневното изпълнение на дейността им. Публикацията е предназначена за тези, които се грижат за възрастен човек и които биха искали по-добре да разбират и познават неговите потребности, да ги задоволяват по най-добрия начин, както и да опознаят модерните методи за оказване на подкрепа на възрастните хора.
Добрите грижи са комплексни, затова тук ще намерите теми като: аспекти
на грижата за възрастния човек, подходи и грижи при определени заболявания,
както и полезна информация как трябва да се действа в спешни случаи и как се
оказва първа помощ. Включени са също предложения за прекарване на свободното време с обгрижвания и описание на потребностите на възрастните хора.

Вземете своя Безплатен Наръчник за Болногледачи

Попълнете формата
Наясно съм, че предоставянето на моите лични данни е доброволно, както и че отказът ми да предоставя личните си данни ще доведе до невъзможност за разглеждане кандидатурата ми за работа + виж още