Застраховка за
периода на престой
Застраховка за периода на престой

Всички болногледачи на Promedica24 имат сключена допълнителна застраховка за периода на престоя в чужбина. Нашите болногледачи, пребиваващи в чужбина, по всяко време могат да се свържат по телефон или електронна поща със своя координатор на договора.

Застраховката обхваща покриване на разходите за медицински транспорт, разходите за лечение и последствията от злополука.

Застрахователят ERV осигурява денонощен контакт с Алармения център на полски и английски език. Освен това от понеделник до петък в часовете от 9:00 до 17:00 има възможност за приемане на обаждания на немски език.

По време на разговора консултант от Алармения център на ERV проверява личните данни и уговаря час за посещението в някой от медицинските центрове, а също информира дали посещението ще се осъществи без заплащане на пари в брой.

Номер на Алармения център на ERV: +48 58 309 11 00

В случай на нужда от медицинска помощ е необходимо:

  • да се обадите в Алармения център на ERV и да информирате за необходимостта от лекарска помощ, като посочите своите лични данни, наименованието на фирмата, която е застраховала болногледача(-ката) – Promedica24, и дадете точно описание на здравния проблем
  • Аларменият център на ERV в рамките на един час от получаване на обаждането ще позвъни отново с информация в кой медицински пункт да отидете и как може да се осъществи заплащането на разходите за лечението
  • след проверка на обаждането и даване на положително становище от Алармения център следвайте указанията на служителя на Алармения център, дадени по време на телефонния разговор. При посещение на лекар винаги трябва да носите със себе си Сертификата за застрахователно покритие, личната си карта, както и подписаната Карта Assistance ERV.

Ако лечението налага болногледачът да напусне мястото, където предоставя услуги, той е длъжен незабавно да съобщи този факт на координатора по договора или да се свърже с екипа на Контактния център на Promedica24 на следните телефонни номера:

+48 22 250 55 55 от понеделник до петък, 8:00 – 17:00

00359 878 877 217    – денонощна алармена инфолиния на Promedica24

Подробната процедура в случай на заболяване представлява приложение към договора за сътрудничество между болногледача и Promedica24 и винаги се прилага към документите за заминаване.

Възстановяване на разходите за лечение

Към молбата до застрахователя ERV за възстановяване на разходите за лечение, ако те са били покрити със собствени средства или сметките трябва да бъдат заплатени от застрахователя, следва да бъде приложена следната документация:

  • оригинали или дубликати на сметките за предоставена медицинска и лекарска помощ
  • попълнен и подписан формуляр за разходите за лечението
  • други документи, съдържащи описание на предоставената помощ – диагноза (не се изисква, ако диагнозата е дадена на сметката за медицинската помощ)
  • други оригинали на платежни документи – напр. сметки (касови бележки) от аптеката, за транспорт до лекаря

Важно

  • застрахователят ERV трябва да бъде уведомен за всяка щета (здравословен проблем и свързани с него разходи и сметки)
  • във формуляра за разходите за лечение трябва да се отбележи кои сметки са били платени и за кои се дължи заплащане
  • в случай че болногледачът е покрил разходите за лечението, следва да посочи номера на банковата си сметка

Всички документи трябва да бъдат изпратени с препоръчано писмо на адрес:

EVR Oddział w Polsce
Dział Likwidacji Szkód
ul. Chmielna 101/102
80-748 Gdańsk
Кандидатствай за работа

Свържете се с нас и ние ще намерим работа за Вас и ще Ви подготвим за нея
Наясно съм, че предоставянето на моите лични данни е доброволно, както и че отказът ми да предоставя личните си данни ще доведе до невъзможност за разглеждане кандидатурата ми за работа + виж още