Грижа за болен от Алцхаймер

12 април 2019 Редактор на Promedica24
Рейтинг на статията

Болестта Алцхаймер е открита в началото на XX век от немския невропатолог Алоис Алцхаймер и както става ясно, носи неговото име. Голяма част от възрастните хора попадат в нейния опасен капан.

Обикновено това са възрастни на между 60 и 70 години, които се нуждаят от ежедневни грижи, тъй като това заболяване има широки негативни последици спрямо психиката на боледуващите. Затова е изключително важно, ако няма близък човек до тях, да разчитат на грижите на социален асистент, тъй като самотата може да окаже негативно влияние върху психологическото състояние на болните.

Диагностицираните с болест на Алцхаймер страдат от загуба на паметта.

Те не могат да си създават спомени, свързани със събития, които са се случили в рамките на близък период от време. Това ги потиска, понижава самочувствието им, в резултат на което те предпочитат да се изолират и да намалят словесните си общувания със заобикалящия ги свят. Загубата на паметта и невъзможността да се ориентират във времето ги прави неспособни да се грижат сами за себе си. Затова е нужно да се уповават на помощта на добър и сърдечен болногледач, който ще прояви разбиране спрямо депресивното им състояние и чувство на тягостност и потиснатост.

Болните от Алцхаймер е възможно да проявят изблици на агресия поради осъзнатостта, че не могат да се справят сами.

Наблюдава се наличие на дисбаланс между желанието им за самостоятелност и тяхната невъзможност за поемане на най-елементарни отговорности, тъй като те забравят какво са направили дори и в най-близък период от време. Изключително опасно е например те да се занимават с готвене, защото могат да забравят включена печката и така неволно да предизвикат пожар.

Това не е заболяване, което има физически проявления като треперене на ръцете или невъзможност за придвижване. Тази болест засяга паметта и нервната система. Затова са наложителни грижите на социален асистент, който да подкрепя болните, да им вдъхва надежда, да не ги упреква за нещата, които са забравили в резултат на тежкото им заболяване.

Засега не е открит медикаментозен начин, по който да може да бъде превъзмогната болестта.

Правени са редица изследвания, за да се установи първопричината за появата на Алцхаймер и според научните изследователи първичните прояви намират израз в увеличаване на равнищата на мозъчните астроцити. Това може да се случи 20 години преди първите проявления на болестта. Единствено с помощта на лекарства, търпение и денонощни грижи може да се увеличи живота на болния и да се подобри психологическата му нагласа към живота.

Грижата за болен от Алцхаймер не е никак лека задача.

Изисква се дълбок психологизъм, добросърдечност, търпение и цялостна отдаденост. Установено е, че след диагностициране на болестта, средната продължителност на живот е 8 години. Тъжен факт е, че само трима от всеки 100 засегнати от болестта на Алцхаймер души, живеят повече от 15 години след установяване на наличието на даденото заболяване. Още по-тягостен факт е, че има прогнози в бъдеще процентът на хората, които ще бъдат засегнати от тази болест, да се увеличава. Затова е изключително важно да се говори по тази тема, както и да се инвестира в това да се търсят начини чрез медикаменти и перманентни грижи на социален асистент да се удължава максимално животът на болните.

Също така си струва да прочетете: