Какво трябва да знае асистентът на незрящ пациент?

25 март 2021 Редактор на Promedica24
Рейтинг на статията

Професията асистент на незрящ или отчасти виждащ пациент е истинско предизвикателство. Наред с обичайните инструкции, дадени му преди поемане на пациента, асистентът трябва да е запознат и с някои важни съвети за подпомагане на хора, които са напълно слепи или имат слабо зрение:

Подходът е на първо място!

Незрящият невинаги ще каже от какво се нуждае. Такива хора са по-чувствителни и имат специфични усещания, в сравнение с имащите изправно зрение. Ако подозирате, че пациентът ви може да се нуждае от ръка, приближете се към него и попитайте дали желае помощ. Изслушайте внимателно отговора и действайте според него – не по-различно! В случай че неволно прекалите в обгрижването, слепият човек може да се засегне.

Никога не говорете пред незрящия си подопечен така, сякаш него го няма. Това често се случва в присъствието на други хора, освен вас двамата. Реплики от рода на “Той/тя може би ще иска кафе” са неприемливи и обиждат пациента. Обръщайте се към него или нея по име и директно му/ѝ говорете.

Винаги уведомявайте незрящия, че сте влезли в стаята, където се намира, както и когато се приближавате или отдалечавате.

При потенциална опасност, изпречваща се пред незрящия, внимавайте да не употребите думата “виж”, която всеки човек използва по време на неформален разговор. Вместо това, кажете “спри”. Ако все пак изпуснете, без да искате, забранена думичка, свързана с глаголите “гледам” и “виждам”, не се извинявайте, а продължете изречението, като си вземете поука да не допускате грешката в бъдеще.

Когато описвате нещо, не използвайте думи като “там” и “тук”, а си служете с конкретика: вляво, вдясно, на три метра от теб, и т. н.

Разказвайте на пациента за всичко актуално, случващо се по света, държавата и дори квартала. Той или тя не бива да се чувства в изолация. Много незрящи имат своите интереси и понякога развиват удивителни умения, които не бива да изоставят поради неравностойното си положение в обществото.

Физическата подкрепа не е само в изхранване, преобличане, къпане и помощ в тоалетната

  • Помощта към незрящия във физически аспект включва много повече от елементарното му обслужване като биологичен индивид;
  • Не пълнете чашите на пациента до ръба;
  • Описвайте заобикалящата среда и препятствията по пътя на човека, като не забравяте, че вие трябва да гледате нагоре и надолу, а не той/тя. Предупреждавайте за наличието на ръбове, надвеси, стърчащи предмети, дървета и други;
  • Не оставяйте вратите полуотворени – или ги отворете широко, или плътно ги затворете, като не пропуснете да уведомите пациента за това.

Също така си струва да прочетете: