Правилно поведение към пациент с говорен дефект

4 август 2021 Редактор на Promedica24
Рейтинг на статията

Общуването с хора с говорни дефекти може да бъде истинско изпитание. За болногледач, който се грижи перманентно за такъв пациент, комуникацията с него би могла да се превърне в ежедневно предизвикателство, с което е длъжен да се справя. Ето защо има прости наглед, но много важни правила, при спазването на които затрудненото общуване се облекчава.

Намалете разсейването

Ако наоколо няма допълнителни дразнители като радио и телевизия, това ще може да помогне както на вас да формулирате по-добре това, което искате да кажете, така и на слушателя ви да разбере какво точно казвате.

Опростете изказа

Използването на по-кратки, не толкова сложни изречения и подчертаването на ключовите думи в изречението може да помогне на човека по-добре да ви чуе и разбере.

Използвайте невербална комуникация

Ако човек се мъчи да разбере казаното, това може да бъде подпомогнато чрез използване на снимки, изражение на лицето, тон, жест или писане в подкрепа на това, което казвате.

Насърчете пациента си да бъде ясен

Това може да помогне да се насърчи говорещият да следи речта си и да я осъзнава, тъй като нейното качество може да варира през различните часове на денонощието. Например сутрин да е по-добре, но вечер, заради умора, да се влошава.

Внимавайте неумишлено да не го/я накърните!

И все пак – пациентите с говорни дефекти не трябва да се чувстват зле! Освен ако случаят не е свързан и с психично заболяване, прекаляването с яснотата може да доведе до този нежелан ефект. Болногледачът на пациент, който трудно говори, би следвало да е придобил опит в известна степен, но да не забравя, че никога не е застрахован от неволна грешка да натъртва прекалено върху някоя дума така, че отсрещната страна да се почувства като 2-годишно хлапе, което тепърва се учи да говори.

Попитайте за темата

Искането от човека първо да ви зададе тема, за да стесните обсега на разговора, може да ви помогне да разберете какво иска да каже.

Бъдете честни

Ако сте пропуснали разговора в началото, кажете го. Бъдете честни и кажете „Съжалявам, че не обърнах внимание тогава“. Или ако не сте разбрали нещо, уведомете слушателя си. Преструването може да го накара да се почувства разочарован.

Повторете това, което сте чули

Повтарянето на това, което сте разбрали, означава, че човекът не трябва да повтаря цялото изречение отново, което може да бъде разочароващо и уморително.

Не очаквайте проблем

Често хората чувстват, че не могат да намерят правилната дума, въпреки че е позната. Но предвиждането на проблема може да увеличи стреса, който човек изпитва и да затрудни припомнянето ѝ.

Говорете със същата сила на звука

Не се изкушавайте да говорите по-силно, не забравяйте, че човекът няма проблем със слуха си, а с говора.

Преформулирайте казаното от вас

Ако не са ви разбрали, опитайте да перефразирате, вместо да повтаряте.

Също така си струва да прочетете: