В какво се изразява разликата между професиите болногледач и медицинска сестра?

28 март 2019 Редактор на Promedica24
Рейтинг на статията

Понятията “болногледач” и “медицинска сестра” не са синоними, но понякога се употребяват почти с еквивалентно значение, когато се отнасят за работа в чужбина.

Това се случва много често, когато става въпрос за обгрижване на възрастни хора, които не могат да се обслужват сами или страдат от болести като Паркинсон, Алцхаймер и най-разнообразни деменции.

Поради негативните последици, които създават тези болести, възрастните хора бързо забравят или имат сериозни проблеми с нервната си система, които се изразяват в треперене на ръцете или други части на тялото.

В резултат на тези неблагоприятни проявления, хората в по-зряла възраст имат нужда както от грижите на болногледачи, така и от помощта на медицински сестри. Търсят се активно хора за работа във Франкфурт, Германия, където има липса на социални асистенти.

Но в какво се изразява разликата между тези две професии – болногледач и медицинска сестра?

Кое е основното нещо, обуславящо основните различия? На тези въпроси най-резюмираният и кратък отговор се състои в следните три думи – образованието, функциите и задълженията.

Медицинските сестри имат медицинско образование, те могат да поставят инжекции, да мерят кръвно налягане, да слагат системи и да извършват различни манипулации, благодарение на своя професионален опит и университетско обучение.

Те могат да хранят възрастните хора с тръби и да изразяват мнение за лекарствата, които е необходимо да се приемат от пациентите. Медицинските сестри не са лекари, но тяхната основна функция е да бъдат дясната ръка на лекарите. Заради това те имат лиценз да извършват квалифицирани грижи. Медицинските сестри могат да посещават възрастните хора и да им помагат, но те не стоят денонощно при тях.

Болногледачите или хората, които имат работа като социален асистент в чужбина, в повечето случаи нямат медицинско образование и не могат да извършват квалифицирани грижи, но това в никакъв случай не понижава нивото на важността от тяхната работа.

Те са тези, които денонощно стоят при пациентите си в Германия и ги обгрижват. Болногледачите, чиято работа в чужбина е да полагат грижи за възрастните хора, е необходимо да са добри психолози и да имат успешен диалог с тях, да умеят да ги мотивират да се лекуват и да им вдъхват добро настроение.

Болногледачите във Франкфурт пазаруват, готвят, извършват разнообразни домакински дейности. Болногледачите, чиято работа в Германия е да бъдат бдителни по отношение на здравето на своите пациенти, следят за правилното им хранене, приема на лекарства, добрата хигиена и всичко, което е необходимо, за да се създадат задоволителни условия на живот на възрастните хора.

Успешните болногледачи са лъчезарни, усмихнати, всеотдайни, добродушни, създаващи комфорт и удобства на възрастните хора.

Важно е професионалистите, които имат работа като социален асистент в чужбина, да умеят да прилагат индивидуален подход към своите пациенти. Добре е да почетат и да научат повече за болестите, от които страдат възрастните хора, за да могат грижите им да са максимално ефективни.

Необходимо е да се полагат много внимание, усилия и постоянство. Работата в чужбина с хора е сериозна и отговорна, но при ведро и добро отношение от страна на болногледачите, резултатите ще бъдат впечатляващи.

Също така си струва да прочетете: