Справочник за болногледачи


Важни телефонни номера

Телефон за контакт за болногледачките: 00359 24 92 54 34

На този телефон можете да се обаждате по следните въпроси:

 • изчисляване на възнаграждението, правила за изчисляване, получени банкови преводи
 • удължаване на приключващ договор, въпроси, отнасящи се за сключен договор
 • съобщаване и потвърждаване на готовност за заминаване или връщане при предишен пациент
 • промяна на данните за контакт – напр. телефонен номер или адрес за кореспонденция
 • удостоверение за доходите/удостоверение за работа
 • потвърждение на осигуряването, RMUA, вписване на членове на семейството за осигуряване, допълнителна застраховка за пътуване
 • информация за полученото предложение за заминаване
 • информация за здравословното състояние на пациента, условия за работа на място
 • необходимост за ползване на лекарска помощ на територията на Германия
 • получена кореспонденция по време на престоя на територията на Германия
 • други важни теми, свързани с извършването на услуги на територията на Германия

Болногледачите, пребиваващи на територията на Германия, могат да се обаждат в нашия офис във Варшава на номер 0201 61 61 61 51, без това да е свързано с разходи за международен разговор за клиента. Цената на такъв разговор е същата, каквато е цената за местен разговор на територията на Германия.

Алармен телефон на Promedica24: 00359 878 877 217

мобилен телефон само за съобщаване за спешни алармени ситуации, включен извън работното време на офиса, т.е. след 17.00.

Телефон:

 • Полиция / POLIZEI IN DEUTSCHLAND – 110
 • Пожарна команда / NOTRUF/FEUERWHER IN DEUTSCHLAND – 112
 • Бърза помощ / RETTUNGSDIENST RUFEN – 112

Обаждайки се на номер 112, вие се свързвате с Център за спешни повиквания, който насочва разговора в зависимост от ситуацията към полицията, пожарната или бърза помощ.

Когато звъните на спешните номера, трябва да имате подготвена следната информация:

 • град
 • улица
 • номер на сградата и апартамента
 • име и фамилия на пациента

Не забравяйте, че разговорът трябва да бъде приключен от служителя на центъра за спешни повиквания – не го прекъсвайте по-рано.

Оставете данни за контакт и ние ще Ви се обадим!

Fields with * are required
пример: 899 123 456

Нясно съм, че предоставянето на моите лични данни е доброволно, както и че отказът ми да предоставя личните си данни ще доведе до невъзможност за разглеждане кандидатурата ми за работа.[още]
Информиран/а съм, че личните ми данни могат да бъдат предоставяни към други дружества от групата на Промедика. Запознат/а съм, че данните ми ще бъдат предоставяни към САЩ, където са доставчиците на ИТ услуги за групата на Промедика, като в този случай трансферите ще се извършват по основание стандартните договорни клаузи на Европейската комисия.

Уведомен/а съм, че имам право по всяко време да оттегля своето съгласие, като изпратя имейл на адрес dataprotection@promedica24.bg , както и че оттеглянетео на моето съгласие няма да засегне законосъобразността на обработването, осъществено преди оттеглянето му. Запознат/а съм с правото на достъп до личните ми данни, с правата си да поискам тяхното коригиране, заличаване или да възразя срещу тяхното обработване на посочения адрес на Дружеството.

Информиран/а съм, че мога да се свържа с длъжностното лице по защита на данните на Дружеството чрез изпращане на имейл до dataprotection@promedica24.bg , както и че имам право да подам оплакване относно обработването на личните ми данни от Дружеството до Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров“ №2. Информацията, предоставена от мен с настоящата форма, е актуална, изчерпателна и отразява моите реални знания и умения.
[Крия]

Политика за поверителност

Обадете ни се

Бургас:
+359 56 91 68 99

Варна:
+359 52 91 95 56

София:
+359 24 92 54 34

Пловдив:
+359 32 57 01 37